Vendsyssel FestivalSkandinaviens største
klassiske musikfestival


Sommeren 2017
57 koncerter
Danske og internationale kunstnere
Bliv medlem af Vendsyssel Festivals Venneforening

Støt Vendsyssel Festival
Vendsyssel Festival har eksisteret siden 1970 og er i dag Skandinaviens stњrste festival for klassisk musik. Vendsyssel Festival dækker, som det fremgår af navnet, Vendsyssel.

Der arrangeres årligt ca. 60 koncerter. Det sker i et samarbejde mellem Vendsyssel Festivals Styrelse og lokale arrangører, der fortrinsvis er lokale menighedsråd. De fleste koncerter afvikles i landsdelens meget smukke og akustisk velegnede kirker. Koncerterne afvikles over ca. 5 uger i månederne juli og august. Det er Vendsyssel Festivals målsætning at arrangere koncerter af meget høj kunstnerisk kvalitet.

Hvorfor en Venneforening?
Det er Venneforeningens formål at udbrede et øget kendskab til Vendsyssel Festival, og at tilvejebringe midler, der kan være med til at støtte og sikre Vendsyssel Festivals fortsatte eksistens. Det er i dag vigtigere end nogensinde, at musikelskere står sammen om den klassiske musik og hjælper hinanden med at øge det økonomiske fundament under Vendsyssel Festival. Venneforeningen vil opnå denne målsætning igennem foreningskontingent, gaver og donationer.

Fordele ved medlemskabet
Som medlem får man - pr. mail eller brev - den kortfattede oversigt over sæsonens koncerter. Invitation til afslutningskoncerten med efterfølgende traktement og samvær med de musikere og sangere, der har givet afslutningskoncerten. Ved Vendsyssel Festivals Venners årlige generalforsamling, er der en oplagt mulighed for at fremkomme med gode ideer til Vendsyssel Festivals fremtidige virke.

Hvordan bliver man medlem?
Send mail om, at du ønsker at være medlem til: venner@vendsysselfestival.dk

Kontingent
Det årlige kontingent udgør pt. kr. 150,00
Medlemskabet er personligt
Kontingentet indbetales til: Sparekassen Vendsyssel Konto nr. 9070 0000781592
HUSK at dit navn skal oplyses ved indbetaling.
>> Nyhedsbrev

Navn:

E-mail:

Postnummer:

 
Vendsyssel Festivalens vedtægter
>> Se vedtægter
 

 
Hvordan tilmeldes koncerter til Vendsyssel Festivalen?
Læs retningslinjer for lokale arrangørers koncerter i Vendsyssel Festivalen. Se hvordan man indberetter koncerter, om deadlines og afleveringsfrister, om krav til tekster og billedmateriale mm.