MUSIK · NATUR · MENNESKER 50 ÅR MED VENDSYSSEL FESTIVAL af Tore Mortensen – med personlige bidrag af en række af festivalens aktører © Tore Mortensen 2020 ISBN: 978-87-972625-0-4 Udgivet af Styrelsen for Vendsyssel Festival Oplag: 1.200 eks. Sats og layout: Allan Hartmann Johansen, Omedia Grafisk, www.omedia.dk Tryk: Vendia Grafisk, www.vendia.dk 1. udgave 1. oplag 169 sider Inkl. 2 CD